Procesbegeleiding en mediation in kwesties met de overheid Over DE LEEFOMGEVING

De relatie tussen gemeenten (of andere overheden) enerzijds en burgers en andere initiatiefnemers van bouwplannen anderzijds (particulieren, woningbouwverenigingen, bouwondernemers en ontwikkelaars), is er een van wederzijdse afhankelijkheid. Belangen van partijen kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan. Een onafhankelijke en gekwalificeerde mediator is vaak meer dan welkom. Vooral met het oog op een efficiënt proces, of om een bestaand conflict op te lossen. Ik heb ervaring op het gebied van ontwikkeling en participatie.


In verband met de coronacrisis is het mogelijk om het gehele mediation proces online uit te voeren.

Ik werk als:

 • procesbegeleider voor burger- en buurtparticipatie;

 • beleidsbemiddelaar in de voorbereidingsfase van ruimtelijke plannen;

 • mediator voor pre-mediation en mediation tussen particulieren en overheden met strijdige belangen.

Over procesbegeleiding

Directe democratie of vertegenwoordigende democratie?

Procesbegeleiding in het publieke domein is in opkomst, omdat burgers steeds actiever directe invloed op het beleid willen. De vertegenwoordigende democratie werkt traditioneel via de gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Maar de steeds mondiger geworden burger wil ook direct meebeslissen. Vooraf en niet achteraf. De gekozen volksvertegenwoordigers worden via de sociale media gepasseerd. Dit leidt tot 2 soorten spanningen.

Stress bij raadsleden
  • Steeds achteraf kritiek op plannen.
  • Inspraak werkt averechts: het wantrouwen neemt toe.
  • Burgers zetten via sociale media en pers de politiek onder druk.
  • Er ontstaat sociale onrust.
  • Door de escalatie wordt de sociale cohesie geschaad.
  • Het wantrouwen in de politiek groeit.
  • Kiezers hebben een kort geheugen en een nog korter lontje.
  • De politici scoren niet en worden niet herkozen.

  Onvrede bij burgers

  • Burgers ervaren de voorgebakken plannen als weinig doordacht.
  • Ze voelen zich niet gehoord, niet vertegenwoordigd en tegengewerkt.
  • Ze willen zelf invloed hebben op hun omgeving.
  • Ze willen voor vol worden aangezien.
  • Ze wantrouwen de politici ‘die er alleen maar zitten om herkozen te worden’.

  Aanpak van procesbegeleiding

  • Organiseer een proces dat vertrouwen wekt.
  • Beleidsvoorbereiding en beleidsbeslissing scheiden.
  • Beleidsvoorbereiding is samenspraak.
  • Besturen wordt besluiten nemen na overleg met de samenleving.
  • Luisteren naar de samenleving.
  • Democratie ligt bij de burger en niet bij de politiek.
  • Kies een neutrale procesbegeleider.
  • Het proces is net zo belangrijk als de inhoud.
  • Alle stakeholders aan tafel.
  • Belangen van alle stakeholders inventariseren.
  • Samenspraak op basis van gelijkwaardigheid.
  • Samen opties bedenken en afwegen.

  RESULTAAT VAN PROCESBEGELEIDING

  • Een efficiënter proces kost u minder tijd en geld.
  • U heeft uiteindelijk meer draagvlak.
  • Er is beter contact met de samenleving.
  • Dat resulteert in een nieuwe, vitalere democratie.
  Neem contact op

  Plan een gratis kennismakingsgesprek

  Zoekt u een geschikte mediator in Arnhem die helpt bij toevallige of gestructureerde samenwerkingen? Neem contact met mij op door onderstaand contactformulier in te vullen of door te bellen naar 06-50263200. Ik ben ook per mail bereikbaar: henk@vandendungenmediation.nl. Plan vandaag nog een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In verband met corona is een gratis kennismakingsgesprek digitaal en telefonisch ook mogelijk. Daarnaast heb ik ook veel ervaring met echtscheidingen in Arnhem, overheidssituaties en bouwconflicten.