samenwerken

Mediation is geschikt om bij toevallige of gestructureerde samenwerkingen de binding tot stand te brengen en te versterken. Als een samenwerking vastloopt, kan mediation helpen bij het ontbinden van de samenwerking. Hierbij geldt een brede interpretatie van het woord samenwerking. Het kan gaan over een Vereniging van Eigenaars (VvE), een samenwerkingsproject, een organisatie of een bedrijf. Ik begeleid zowel het opzetten, verbeteren als de beëindiging van samenwerkingsverbanden. Daarbij zorg ik dat er heldere afspraken worden gemaakt en vastgelegd.


In verband met de coronacrisis is het mogelijk om het gehele mediation proces online uit te voeren.

SamenwerkEN in een VvE

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is een vorm van zelfbeheer van het gemeenschappelijke eigendom in een appartementsgebouw. Ieder appartement is eigendom van de houder van het appartementsrecht. Dit is notarieel vastgelegd in een splitsingsakte en reglement. 

Bij de koop of de overdracht van een appartementsrecht wordt meestal te weinig aandacht besteed aan de inhoud en de consequenties van het zelfbeheer door de vereniging. De kopers zijn tijdens de aankoop druk met hun eigen appartement. Ze kennen elkaar niet en hebben daardoor in eerste instantie minder affiniteit met het gemeenschappelijk eigendom. Het in stand houden van een goede samenwerking is daardoor complex. Zowel bij het tot stand komen van de VvE als in de beheerfase kunnen diverse conflicten ontstaan, waarbij een gespecialiseerde mediator kan helpen.

Samenwerking tot stand brengen (binden)

Is er een gezamenlijke intentie tot co-creatie van een project, oprichten van een organisatie of samen een bedrijf starten, dan kan een onafhankelijke derde goede begeleiding bieden. Als manager, interim-manager en zelfstandig ondernemer heb ik jarenlang ervaring opgedaan met productieve samenwerkingsverbanden. Hoe bereiken we het ‘1+1 is meer dan 2’-effect? Is er wederzijds respect voor elkaars kennis en expertise? Welke vormen van samenwerking passen het best? Hoe ontstaat meerwaarde? Ik begeleid u hier graag bij.

Samenwerking ontvlechten (ontbinden)

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Of de grondslag van het besluit om een samenwerking te beëindigen financieel is, of meer te maken heeft met de personen in kwestie of de aard van de samenwerking, maakt in principe niet uit. Voor een goede ontvlechting is het wel belangrijk dat betrokken partijen langs de minnelijke weg uit elkaar willen. In dat geval help ik u als mediator de samenwerking op een correcte manier te beëindigen. Ik begeleid u daarbij stapsgewijs.


PRAKTIJKVOORBEELD samenwerkEN IN EEN VVE

Beginsituatie

Ik werd via het mediation-bureau van de rechtbank gevraagd op te treden als mediator in een conflict tussen het bestuur van de VvE en een lid. In het intakegesprek met het bestuur van de VvE en het betrokken lid bleek het te gaan om een discussie over een verbouwing. De vriend van een eigenaar had deze zonder toestemming van het bestuur uitgevoerd in het appartement van de eigenaar.


De vriend had zijn vriendin geholpen met een groot aantal veranderingen in haar appartement. Er waren ook aanpassingen gedaan aan de constructie en de installatie.

Het bestuur had verschillende keren mondeling en schriftelijk om opheldering en inzage van de plannen gevraagd, maar deze niet gekregen. De vriend was gewoon doorgegaan en had zich niets van de waarschuwingen aangetrokken.

Mediation

In de eerste mediationbijeenkomst is afgesproken dat ik eerst persoonlijk ter plaatse poolshoogte ging nemen om te begrijpen waar het precies over ging. Het bleek dat de vriend van de eigenaresse van het appartement nooit met haar gesproken had (of anderszins geïnformeerd was) over de ins en outs van een appartement en de regels daaromtrent. Hij had haar willen helpen, want ze was in verwachting van zijn kind. Dus er was haast bij en voor “gezeur” van andere bewoners had hij geen tijd. Inmiddels was de baby geboren en had het bestuur haar goede wil getoond met een attentie voor de kleine en de moeder. De trotse vader had nu wel tijd om te luisteren en wilde samen met zijn vriendin graag meedoen aan de mediation.


In de mediation legde ik beknopt aan de vriend uit wat een appartementsrecht is en wat een VvE is. Dit was voor hem en zijn vriendin een eyeopener. Daarna bood hij op mijn verzoek eerst zijn excuses aan aan het bestuur. Dit heeft de bespreekbaarheid en de sfeer aanmerkelijk verbeterd. Daarna zijn gezamenlijk de veranderingen geïnventariseerd.

Ik heb aangereikt dat het nuttig zou zijn om een externe deskundige te laten beoordelen of de veranderingen technisch verantwoord gemaakt zijn. Dit bleek gelukkig het geval. Maar de aangebrachte wijzigingen waren niet conform de splitsingstekeningen.

Daarna is gezamenlijk besproken of de VvE benadeeld was of schade had geleden. De enige schade was dat de splitsingstekeningen en aktes moesten worden herzien om de correcte actuele toestand goed vast te leggen.

Afgesproken is dat deze aanpassingen zullen worden gedaan op kosten van de eigenaar bij wie de verbouwing heeft plaatsgevonden. Dit werd vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met executoriale titel om te waarborgen dat de afspraken, bij niet nakomen, ook afdwingbaar zijn.

Resultaat

Probleem opgelost. Iedereen tevreden. Begrip voor de regels van de VvE. Hierdoor waren de spanningen binnen de VvE opgelost. De eigenaresse en haar vriend met hun baby zijn geaccepteerd. Ze kunnen als buren op goede voet verder.

Voordelen mediation met een deskundige en ervaren mediator:

  • partijen kunnen vertrouwen op een doortastende en praktische aanpak;
  • mediation kost aanmerkelijk minder emotionele energie, tijd en geld dan andere procedures.
Contact met Henk

PLAN EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK

Zoekt u een geschikte mediator in Arnhem die helpt bij overheidssituaties?  Neem contact met mij op door onderstaand contactformulier in te vullen of door te bellen naar 06-50263200. Ik ben ook per mail bereikbaar: henk@vandendungenmediation.nl. Plan vandaag nog een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In verband met corona is een gratis kennismakingsgesprek digitaal en telefonisch ook mogelijk. Daarnaast heb ik ook veel ervaring met echtscheidingen in Arnhem, bouwconflicten en samenwerken.